Søknadsskjema

Fyll ut alle felter

VALGFRITT: Jeg har bestått deler av mesterutdanningen tidligere, og jeg HAR SØKT til mesterbrevnemnda om FRITAK for fagene jeg har krysset av til høyre. Jeg sender til Blimester en kopi av svaret fra Mesterbrevnemnda så snart jeg mottar det. Du kan enten velge fritak for "Faglig ledelse med fordypning" eller "Bedriftsledelse". Bedriftsledelse er mulig å søke om fritak for hele eller kun enkeltfag.

Dokumenter

Last opp CV
Last opp vitnemål fra grunnutdanning
Last opp fag-/svennebrev *
Last opp dokumentasjon på praksis (f.eks. attest) *
Legg ved en valgfri fil (f.eks. dokumentasjon på fullførte fag fra annen mesterutdanning)
NB: Det er en begrensning på 25MB for alle vedleggene samlet. Dersom vedleggene dine opptar mer enn 25MB, vil søknaden ikke kunne sendes til Blimester og vi mottar ingen info om at du har forsøkt å sende inn søknaden.

Vi har derfor satt en grense på 5MB per fil. Etter du har lastet opp dine vedlegg og klikket "Send søknad"-knappen, skal du motta en kvitteringsmail fra oss. Dersom du ikke mottar en slik kvitteringsmail, må du ta kontakt med oss.