Søknadsskjema

Fyll ut alle felter

VALGFRITT: Jeg har bestått deler av mesterutdanningen tidligere, og jeg HAR SØKT til mesterbrevnemnda om FRITAK for fagene jeg har krysset av til høyre. Jeg sender til Blimester en kopi av svaret fra Mesterbrevnemnda så snart jeg mottar det. Du kan enten velge fritak for "Faglig ledelse med fordypning" eller "Bedriftsledelse". Bedriftsledelse er mulig å søke om fritak for hele eller kun enkeltfag.

Dokumenter

Last opp CV
Last opp vitnemål fra grunnutdanning
Last opp fag-/svennebrev *
Last opp dokumentasjon på praksis (f.eks. attest) *
Legg ved en valgfri fil (f.eks. dokumentasjon på fullførte fag fra annen mesterutdanning)